Көпсалалы

Мекенжай: Қазақстан, Асықата (Жетісай ауданы, Туркестанская обл.), Қазыбек би көш-сі, 12А

Байланыс: +7 (7254) ... - Көрсету

Дәрігерлер мен мамандар

Акушер-гинеколог
Гинеколог

Врач первой категории

Жалпы өтіл (жыл): 29

Акушер-гинеколог

Врач высшей категории

Жалпы өтіл (жыл): 27

Акушер-гинеколог
Гинеколог

Врач первой категории

Жалпы өтіл (жыл): 32

Акушер-гинеколог
Гинеколог

Жалпы өтіл (жыл): 10

Акушер-гинеколог
Гинеколог

Врач первой категории

Жалпы өтіл (жыл): 15

Акушер-гинеколог
Гинеколог

Жалпы өтіл (жыл): 11

Акушер-гинеколог
Гинеколог

Врач первой категории

Жалпы өтіл (жыл): 41

Акушер-гинеколог
Гинеколог

Врач первой категории

Жалпы өтіл (жыл): 13

Андролог
Уролог

Жалпы өтіл (жыл): 22

Анестезиолог-реаниматолог

Врач высшей категории

Жалпы өтіл (жыл): 34

Анестезиолог-реаниматолог

Жалпы өтіл (жыл): 14

Анестезиолог-реаниматолог

Врач первой категории

Анестезиолог-реаниматолог

Жалпы өтіл (жыл): 10

Венеролог
Дерматовенеролог

Жалпы өтіл (жыл): 43

СӨС дәрігері

Жалпы өтіл (жыл): 11

УЗИ дәрігері
Хирург

Врач первой категории

Жалпы өтіл (жыл): 21

УЗИ дәрігері

Врач первой категории

Жалпы өтіл (жыл): 34

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)

Жалпы өтіл (жыл): 7

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)

Жалпы өтіл (жыл): 8

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)

Жалпы өтіл (жыл): 6

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)

Жалпы өтіл (жыл): 31

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)

Врач первой категории

Жалпы өтіл (жыл): 39

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)

Врач первой категории

Жалпы өтіл (жыл): 38

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)

Жалпы өтіл (жыл): 9

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)

Жалпы өтіл (жыл): 8

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)

Врач высшей категории

Жалпы өтіл (жыл): 34

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)

Жалпы өтіл (жыл): 8

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)

Врач первой категории

Жалпы өтіл (жыл): 17

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)

Врач высшей категории

Жалпы өтіл (жыл): 22

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)

Жалпы өтіл (жыл): 10

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)

Жалпы өтіл (жыл): 6

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)

Жалпы өтіл (жыл): 6

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)

Жалпы өтіл (жыл): 6

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)

Врач второй категории

Жалпы өтіл (жыл): 13

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)

Жалпы өтіл (жыл): 9

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)

Жалпы өтіл (жыл): 48

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)

Жалпы өтіл (жыл): 6

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)

Жалпы өтіл (жыл): 10

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)

Жалпы өтіл (жыл): 6

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)

Жалпы өтіл (жыл): 30

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)

Жалпы өтіл (жыл): 10

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)

Жалпы өтіл (жыл): 8

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)

Жалпы өтіл (жыл): 6

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)

Жалпы өтіл (жыл): 6

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)

Жалпы өтіл (жыл): 8

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)

Жалпы өтіл (жыл): 7

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)

Врач первой категории

Жалпы өтіл (жыл): 25

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)

Врач первой категории

Жалпы өтіл (жыл): 35

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)

Жалпы өтіл (жыл): 10

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)

Жалпы өтіл (жыл): 9

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)

Жалпы өтіл (жыл): 8

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)

Жалпы өтіл (жыл): 8

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)

Жалпы өтіл (жыл): 35

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)

Врач второй категории

Жалпы өтіл (жыл): 14

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)

Жалпы өтіл (жыл): 33

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)

Жалпы өтіл (жыл): 11

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)

Жалпы өтіл (жыл): 7

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)

Жалпы өтіл (жыл): 9

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)

Врач первой категории

Жалпы өтіл (жыл): 34

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)

Врач первой категории

Жалпы өтіл (жыл): 34

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)

Врач первой категории

Жалпы өтіл (жыл): 16

Инфекционист

Врач второй категории

Жалпы өтіл (жыл): 14

Инфекционист

Врач высшей категории

Жалпы өтіл (жыл): 20

Кардиолог

Врач высшей категории

Жалпы өтіл (жыл): 21

Кардиолог

Врач высшей категории

Жалпы өтіл (жыл): 16

Кардиолог

Жалпы өтіл (жыл): 10

ЛОР/ Оториноларинголог

Врач первой категории

Жалпы өтіл (жыл): 27

ЛОР/ Оториноларинголог
Эндоскопист

Врач первой категории

Жалпы өтіл (жыл): 46

Лаборант

Жалпы өтіл (жыл): 6

Лаборант

Жалпы өтіл (жыл): 6

Лаборант

Врач высшей категории

Жалпы өтіл (жыл): 43

Невропатолог/ Невролог

Врач первой категории

Жалпы өтіл (жыл): 25

Невропатолог/ Невролог

Жалпы өтіл (жыл): 14

Неонатолог

Врач высшей категории

Неонатолог

Врач первой категории

Жалпы өтіл (жыл): 29

Онколог

Врач второй категории

Жалпы өтіл (жыл): 12

Офтальмолог/ Окулист

Жалпы өтіл (жыл): 31

Педиатр

Жалпы өтіл (жыл): 33

Педиатр

Врач первой категории

Жалпы өтіл (жыл): 27

Педиатр
Хирург
Балалар хирургі

Врач второй категории

Жалпы өтіл (жыл): 16

Педиатр

Врач первой категории

Жалпы өтіл (жыл): 37

Педиатр

Жалпы өтіл (жыл): 11

Педиатр

Жалпы өтіл (жыл): 26

Педиатр

Врач высшей категории

Жалпы өтіл (жыл): 37

Педиатр
Фтизиатр

Врач высшей категории

Жалпы өтіл (жыл): 33

Педиатр
Ревматолог

Врач первой категоии

Жалпы өтіл (жыл): 35

Педиатр

Врач первой категории

Жалпы өтіл (жыл): 35

Педиатр

Врач высшей категории

Жалпы өтіл (жыл): 34

Педиатр

Врач высшей категории

Жалпы өтіл (жыл): 31

Психиатр

Врач первой категории

Жалпы өтіл (жыл): 28

Рентгенолог

Жалпы өтіл (жыл): 10

Рентгенолог

Врач второй категории

Жалпы өтіл (жыл): 40

Стоматолог

Жалпы өтіл (жыл): 13

Стоматолог

Врач высшей категории

Жалпы өтіл (жыл): 44

Стоматолог

Жалпы өтіл (жыл): 7

Стоматолог

Врач высшей категории

Жалпы өтіл (жыл): 32

Стоматолог

Жалпы өтіл (жыл): 8

Стоматолог

Врач высшей категории

Жалпы өтіл (жыл): 28

Балалардың тіс дәрігері

Врач первой категории

Жалпы өтіл (жыл): 36

Терапевт

Врач первой категории

Жалпы өтіл (жыл): 37

Терапевт

Жалпы өтіл (жыл): 31

Терапевт

Врач второй категории

Жалпы өтіл (жыл): 14

Терапевт

Жалпы өтіл (жыл): 10

Терапевт

Жалпы өтіл (жыл): 7

Терапевт

Жалпы өтіл (жыл): 6

Терапевт

Жалпы өтіл (жыл): 34

Терапевт

Жалпы өтіл (жыл): 7

Терапевт

Врач первой категории

Терапевт

Врач второй категории

Терапевт

Жалпы өтіл (жыл): 25

Терапевт

Врач первой категории

Жалпы өтіл (жыл): 13

Травматолог

Жалпы өтіл (жыл): 50

Травматолог

Врач высшей категории

Жалпы өтіл (жыл): 31

Физиотерапевт

Жалпы өтіл (жыл): 26

Фтизиатр

Врач первой категории

Жалпы өтіл (жыл): 47

Хирург

Жалпы өтіл (жыл): 8

Хирург

Врач высшей категории

Жалпы өтіл (жыл): 42

Хирург

Врач высшей катнгории

Жалпы өтіл (жыл): 31

Хирург

Врач первой категории

Жалпы өтіл (жыл): 29

Эндокринолог

Врач первой категории

Жалпы өтіл (жыл): 20

Эпидемиолог

Жалпы өтіл (жыл): 10

Эпидемиолог

Жалпы өтіл (жыл): 6

Эпидемиолог

Врач первой категории

Жалпы өтіл (жыл): 34