Әметбек Актолкын Бакыткызы

Эндокринолог

МКТУ им Яссави –2009,«Лечебное дело»

ЖБ№0014086, 30.06.2008ж

 «Эндокринология» Приказ №198-ө,

08.07.2015-08.07.2020, KZ90VBM00318227, 06.06-02.07.2016ж «ҚДСЖМ» қазақ медицина университеті, №0620, «Эндокринологияның таңдаулы сұрақтары»