Әліпбек Әбдінұр Әләйдарұлы

Хирург

ЖБ №0047383,    ОҚММА,    2008ж., Тиісті   біліктілік  санаты   берілетін  маман  куәлігі   бірінші  жалпы  хирургия,

KZ77VBM00574832, 28.11.2016ж., 

Маман  сертификат   жалпы   хирургия,  KZ89VBM00579951, 06.12.2016ж.,   

2008-2009ж.  ОҚММА  ИК №0009381- интернатура   "балалар   хирургиясы". 

04.03.2013-30.07.2013ж.  АГИУВ  №4047 "Жалпы   хирургия (торкальная, абдоминальная,  трансплантология, колопроктология)"-1080с.(ҚД). 

10.07.2017-22.07.2017ж.  ОҚМФА №599 "Іріңді   хирургияның  өзекті  мәселелері"-108с.   

20.12.2017-26.12.2017ж.  Алматы   медициналық  үздіксіз  білім  беру орталығы №2215 "Шұғыл   жағдайда   дәрігерге   дейінгі   көмек  көрсету"-54с.   

10.09.2018-06.10.2018ж. Алматы қ.  Өркен  оқу   орталығы №443 "Буындардың   жарақаттары  мен   ауруларын   диагностикалау   мен   емдеудің   қазіргі   заманауи   әдістері"-216с.   

21.05.2021-27.05.2021ж.   ҮКДО   №226-21 В  "Алғашқы   медициналық   көмек:  автоматты   сыртқы   дефибриллятор  (АСД)  көмегімен  жүрек-өкпе  реанимациясын    жүргізу.   Электрокардиграфия"-60с.