Кустанбаев Медеу Амалбекоич

Фтизиатр

Қарағанды мемлекеттік медициналық институты, 06.07.1999