Мирзаев Рустам Махмудович

Нефролог
Уролог

Врач высшей категории

1998-2004жж. №0463767,  Қ.А.Яссауи  атн.ХҚТУ емдеу  ісі. 

2004-2005ж. Қ.А.Яссауи атн.ХҚТУ интернатура-хирургия.

25.01.2010-17.06.2010ж.  АГИУВ  №1846 "Нефрология"-1080с. (ҚД). 2020г.  нефрология бойынша жоғары біліктілік санаты.

30.09.2019-04.10.2019ж. Астана University Medical Center №191102100 "Перинатонельді диализ"-54с.

01.04.2020-28.04.2020ж. РИПОВ №253 "Нефрологиядағы өзекті мәселелер, оның ішінде балалар жасындағы"-216с.