Косанова Даметкен Рахатовна

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)
Отбасылық дәрігер
Терапевт