Курбанова Салима Абдукаюмовна

Терапевт

Балаларды қабылдайды