Адырбекова Балзира Асановна

Офтальмолог/ Окулист

Жб №0055519,   ОҚММА, 2009ж. ,  Маман  сертификат   офтальмология  (ересектердің,  балалардың),   

KZ15VBM00716897, 23.05.2018ж., 

2009-2010жж.  ОҚМФА   ИК №0012781 интернатура-хирургия. 

06.09.2010-10.03.2010ж.  АГИУВ   №405 "Офтальмология"-1350 с.  (ҚД).   

02.10.2017-28.10.2017ж.  Алматы  медициналық  үздіксіз  білім  беру  орталығы  №1605 "Көз микрохирургиясы"-216с.

30.09.2019-19.10.2019г. УФА  №42 "Лазерные  методы  лечение  в  офтальмологии"- 42ч.