Акбердиев Ержан Турарбекович

Онколог
Хирург

ЖБ №0370724    Ақмола  ММА,     2003ж., Тиісті  біліктілік  санаты   берілетін  маман  куәлігі   жоғары   жалпы   хирургия  (торакалдық  хирургия,  абдоминалдық   хирургия, трансплантология,   колопроктология,  негізгі   мамандығы  бойынша   УДД,  негізгі  мамандығы  бойынша   эндосокпия),   №KZ07VBM00692686,   

26.09.2017ж.,    Маман  сертификат    жалпы  хирургия  (торокалдық  хирургия,    абдоминалдық    хирургия,    трансплантология,   колопроктология,    онкологиялық   хирургия),    KZ51VBM00981924,    20.09.2019ж., 

2003-2004ж.  ОҚММА  №000310 - Интернатура  хирургия.

10.08.2015-02.12.2015ж.  МУА  №6412  "Онкология"-864с. (ҚД).   

11.03.2019-11.04.2019ж.  Үздіксіз  кәсіптік  дамыту  орталығы  №155-В "Онкологияның   өзекті   мәселелері"-216с.   

15.07.2019-27.07.2019ж.  Шымкент қ.  Үздіксіз   кәсіптік   дамыту   орталығы  №535-В   "Онкологиядағы   хирургияның   өзекті   мәселелері"-108с.   

01.08.2019-14.08.2019ж.   Үздіксіз   кәсіптік   дамыту   орталығы   №578-В  "Жалпы  хирургиядағы   аспаптық   (эндоскопиялық)   диагностикалау   және  емдеу   әдістері"-108с.

19.08.2019-02.09.2019ж.  Үздіксіз   кәсіптік   дамыту   орталығы  №630-В  "Онкохирургиялық  инновациялық   технологиялары"-108с.