Жанысбаев Нургали Козыбакович

Невропатолог/ Невролог

Балаларды қабылдайды