Пулатова Жанар Мамадияркизи

Невропатолог/ Невролог

Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті, 02.07.2015 ж.