Байсалбекова Баян Байысовна

Невропатолог/ Невролог