Контай Алимаш Сырлыбековна

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)