Қанаева Айжан Өмірбекқызы

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)

МКТУ им Яссави -2017, «Жалпы медицина»

ЖБ № 0048796, 27.06.2017

 «Общая врачебная практика»

28.07.2017-28.07.2022 приказ№178-н/қ

КZ94VВМ00668810