Сундетова Фариза Ерканаткызы

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)