Кудайбергенова Гулнара Абдиманаповна

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)