Балкибекова Сарсенкул Абаевна

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)