Орынбай Айман Әбдумәлікқызы

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)