Орынбай Айман Әбдумәлікқызы

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)

ОҚ мемлекеттік фармациевтикалық академиясы 2018