Дүйсенбек Нәзира Стамқұлқызы

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)