Бердиев Шайдулла Шариевич

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)