Жумадулла Бағила Ибадуллақызы

Жалпы тәжірибелік дәрігері (ЖТД)