Туртаева Сауле Сугиркызы

Акушер-гинеколог
Гинеколог