Жумабай Жайна Шайзуллакызы

Невропатолог/ Невролог