Амангельды Акерке Жарылкапкызы

Врач общей практики (ВОП)