Cадуакас Айдана Ергазыкызы

Акушер-гинеколог
Гинеколог