Орымбаева Калдыкыз Токташовна

Акушер-гинеколог
Гинеколог