Жумагулова Салатанат Айтбаевна

Акушер-гинеколог
Гинеколог

Принимает детей